Oğuzkaan Koleji

OĞUZKAAN KOLEJİ BİLİŞSEL YETENEK SINAVI

BİLİŞSEL YETENEK NEDİR?

Bilişsel yetenek; insan beyninin farklı yönlerini kullanarak düşünme, problem (sorun) çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi zihinsel faaliyetlerde bulunabilme becerisidir.

NE İŞE YARAR?

Müfredata bağlı sınavlar bize öğrencinin bilişsel yetenekleri ile ilgili yeterli bilgiyi vermez.

Bilişsel yetenekler geliştirilebilir becerilerdir ve iyi yönetildiğinde öğrencinin okul hayatında önemli bir rol oynayarak başarısına katkıda bulunur.

BİLİŞSEL YETENEK TESTİ İLE HANGİ BECERİLERİN ÖLÇÜMÜ YAPILIR?

Bilişsel yetenek testi ile öğrencinin; algılama, dikkat, sayısal-sözel –mantık, akıl yürütme, işlem becerisi, eleştirel düşünme gibi sayısal ve sözel yetenekleri ölçülür. Yeni müfredatta bizden öğrencilerin bu tür becerilerini geliştirmemizi bekliyor.

BİLİŞSEL YETENEKLER ÖĞRENCİNİN OKUL HAYATINI NASIL ETKİLER?

Öğrencinin öğrenme becerisi dolayısıyla okul ve sınav başarısı yükselir. Yaratıcılık becerisi güçlenir. Yaşam boyu öğrenme becerileri, sosyal etkileşim becerileri ve mantıklı karar verme becerileri gelişir.

BİLİŞSEL YETENEK TESTİNDE NE TÜR SORULAR SORULUR?

Bilişsel yetenek testinde müfredattan bağımsız olarak, öğrencilere şekil görme ve algılama, işlem sırasını anlama, sözcük tamamlama, sonuç görme, uzamsal ilişki gibi öğrencinin hem anlama-kavrama-analiz yapabilme hem de düşünme becerilerini ölçecek sorular sorulur.

BİLİŞSEL YETENEK TESTİ SONUCUNDA NE TÜR SONUÇ BELGESİ VERİLİR?

Bilişsel yetenek testi sonucunda öğrencilere sayısal ve sözel yetenek alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğu, hangilerini nasıl geliştirmesi gerektiği ile ilgili detaylı bir sonuç belgesi verilir.

BU BİLGİLERİ ALMAK NE İŞE YARAR?

MEB’in hazırladığı yeni müfredat öğrenme sürecinde öğrencinin daha aktif olmasını başka bir ifade ile öğrencinin öğrenme sorumluluğu üstlenmesini gerektiriyor.

Öğrencinizi hangi alanlarda ve nasıl destekleyebileceğinizle ilgili bizden alacağınız sonuç belgesi doğrultusunda yapacağınız çalışmalar, öğrencinizin ortaokula daha kolay uyum sağlamasını ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca öğrencinizin yetenek sınavı sonuçlarına göre okulumuzdan % 100’e varan öğrenim bursu alabileceksiniz.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER;

BİLİŞSEL YETENEK TESTİNDE ÖĞRENCİLERE;

Sayısal ve sözel yetenek başlıkları altında dikkat, sıralama, eleştirel düşünme, uzamsal mantık, işlem becerisi gibi alt alanları kapsayan toplam 40 soru sorulacaktır.

Sınav Tarihi
30 Mart 2024 Cumartesi
Sınav süresi
70 dakikadır.
Sonuçların ilanı
03 Nisan 2024
Randevulu görüşmelerin başlaması
03 Nisan 2024